وکیل دعاوی کیفری

حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری

حقوق متهم :

تا زمانی که نتوانیم فعل یا ترک فعلی را توسط متهم در دعوی ثابت کنیم نمی توانیم او را مجرم بدانیم.

در صورتی که مقام قضایی خودسرانه اقدام به دستگیری متهم نماید وکیل دعاوی کیفری می تواند شکایت خود از وی را طرح نماید.

به محض دستگیری و در اولین فرصت باید دلایل بازداشت و اتهامات به متهم دعاوی کیفری اعلام شود.

متهم حق دارد وکیل دعاوی کیفری خود را انتخاب نماید. در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد می تواند از وکیل تسخیری استفاده کند.

وکیل دعاوی کیفری می تواند درخواست رسیدگی در دادگاه صالح را داشته باشد.

این امکان وجود دارد که شهود شاکی توسط وکیل دعاوی کیفری مورد پرسش قرار بگیرند.

با استناد به قوانین گذشته نمی توان کسی را در دعاوی کیفری متهم نمود.

در صورت اشتباه دادگاه بدوی حق اعتراض برای وکیل دعاوی کیفری محفوظ می باشد.

 

یکی از شایع ترین جرایم کیفری سرقت است که به بررسی آن می پردازیم.

سرقت

ریشه کلمه سرقت از فعل عربی سرق به معنای دزدیدن است.

 در قانون قدیم ربودن مال دیگری به صورت پنهانی را سرقت گویند. در قانون جدید مصوب سال 92 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر .

ارکان جرم سرقت :

1-  عنصر مادی سرقت : که با انجام افعالی مثل برداشتن بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت او است. در سرقت های مستلزم حد ربایش باید به صورت پنهانی باشند. عدم رضایت مالک و آگاهی نداشتن وی در سرقت مستلزم (مثل کیف قاپی) تعذیر کافی است.

2-  منقول بودن مال سرقتی : زیرا اموال غیر منقول قابل سرقت نیستند.

3-  مال باید متعلق به غیر باشد : لحظه ای که سرقت اتفاق می افتد باید مال به کس دیگری غیر از رباینده تعلق داشته باشد. برای مثال شخصی اتوموبیل خود را به شخص دیگری می فروشد. پس از انتقال سند ملکیت خودرو و تحویل خود ماشین به شخص دوم خودرو را بدون اطلاع و رضایت وی می رباید. در اینجا شخص اول نمی تواند بگوید که من از خودرو شخصی خودم استفاده کرده ام زیرا این وسیله دیگر جزء اموال وی به شمار نمی آید.

4-   داشتن قصد مجرمانه : سارق باید هنگام سرقت قصد مجرمانه داشته باشد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :