وکیل دعاوی تجاری

هنگام تنظیم قرارداد تجاری به نکات زیر توجه داشته باشید :

بهتر است که برای تنظیم قرارداد از یک وکیل دعاوی تجاری کمک بگیرید.

در صورت داشتن هرگونه مشکل روحی و جسمی از تنظیم قرارداد بپرهیزید.

درجاهایی که مبلغ به عدد ذکر شده بهتر است که به حروف نیز ذکر شود تا به وکیل دعاوی تجاری نیاز پیدا نکنید. همچنین مبلغ ها را به تومان و ریال با هم ذکر کنید.

اگر مشکوک شدید که فروشنده جنون یا حجر یا امثال آن را دارد از وکیل دعاوی تجاری خود بخواهید تا از اداره سرپرستی دادگستری استعلام کند.

دفترخانه، روز معامله و ساعت آن را مشخص کنید تا در صورتی که طرف مقابل تخلف کرد وکیل دعاوی تجاری این مساله را پیگیری کند.

از وکیل خود بخواهید که درستی و صحت اسناد مبالغ و چک ها را بررسی نماید.

اگر تمایل دارید تا در صورت انصراف از خرید یا فروش معامله را فسخ کنید از وکیل دعاوی تجاری بخواهید که حق فسخ را در مواد قرارداد بگنجاند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :