وکالت | وکیل | مشاوره حقوقی | موسسه حقوقی | سایت وکیل | مشاور حقوقی

چه تفاوتی بین وکیل و حقوقدان وجود دارد؟

یک وکیل حقوقدان هم هست ولی یک حقوقدان لزوما یک وکیل نیست. در واقع رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است.

در تبلیغات تلویزیون و در صحبت هایی که از دوستان می شنویم همیشه رفرنس هایی مربوط به موضوعات وکالت و حقوقدان ها و امثال آنها می شنویم. این در حالی است که اینها دو چیز متفاوت هستند. حتی در کشوری مثل امریکا که از پیشتازان در رشته حقوق است وکیل و حقوقدان به عنوان مترادف یکدیگر به کار می روند.

 

حقوقدانان در امریکا واقعا چه کاری انجام می دهند؟

حقوقدان در یک جمله ساده کسی است که برای قانون آموزش دیده است. آنها ممکن است نتوانند مشاوره قانونی به کسی بدهند. بدین ترتیب در امریکا هرکس که به دانشکده حقوق مراجعه کند می تواند در آینده خودش را به عنوان یک حقوقدان در نظر بگیرد.

یک وکیل همچنین یک حقوقدان است. آنها به دانشکده حقوق مراجعه می کنند و احتمالا خود را برای آزمون وکالت آماده می کنند. آنها ممکن است که به حوزه ای فراتر از حوزه حقوقدان بروند و نمایندگی حقوقی یک شخص یا شرکت را بر عهده بگیرند. یک وکیل همچنین می تواند در دادگاه از طرف موکل حضور پیدا کند.

عموم مردم بهتر است فارغ از این بحث ها و پیچیدگی ها این نکته را در نظر بگیرند که حقوقدانی که یک پرونده حقوقی را در دادگاه به همراه خود دارد یک حقوقدان نیز هست.

 

مشاور حقوقی چه کسی است؟

مشاور حقوقی کسی است که مشاوره حقوقی پیشرفته و حرفه ای را بر اساس پایه های قراردادی به شرکت ها و افراد ارائه می نماید. مشاور بر اساس هدف متمرکز مشاوره حقوقی می تواند درباره موضوعات مختلف مهمی مشاوره دهد. برای اینکه مشاور حقوقی شوید نیاز به دست آوردن آموزش و پرورش مناسب جمع آوری تجربه حرفه ای مرتبط و پیداکردن یک شغل در جهان مشاوره حقوقی هستید. 

 

شایع ترین مشکل زنان متاهل در نهاد وکالت این است که از طرفی اقامتگاه آنها محل سکونت شوهر آنها است و از طرف دیگر وی تنها در محلی می تواند به وکالت اشتغال داشته باشد که برای آن پروانه وکالت دریافت کرده است. در اینجا اگر محل سکونت شوهر با شهر اخذ پروانه وکالت متفاوت باشد تکلیف وکیل زن در این مساله چیست؟

 

اگر به دنبال سایت وکیل می گردید قانون-کو بهترین موسسه حقوقی خواهد بود.